Historií Kutnohorska 23. 5. 2015

Stránky:  1 · 2

      
      
      
      

Stránky:  1 · 2


Navštívili jsme Kutnou Horu (Kamenný dům, chrám Sv. Barbory, Sankturinovský dům, kostnici a chrám Na nebevzetí Panny Marie).

Prohlédli jsme si soukromou tvrz Malešov s výkladem místního průvodce a restaurátora tvrze pana Jana Prokopa. Restaurace U Melcerů v Malešově opět nezklamala a oběd byl výborný. Cestou zpět jsme i s autobusem vyjeli na kopec Vysoká (rozhledna a zřícenina kláštera a kaple).
V Kostelci nad Černými Lesy jsme poseděli v kavárně a zhodnotili vydařený výlet. Poděkování patří všem účastníkům a ochotnému panu řidiči panu Pípalovi.